×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

benyamin jamali

عمومی

× شعر ، داستان ، جملات زیبا بیوگرافی افراد مشهور
×

آدرس وبلاگ من

beny.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/beny619

لیست دوستان

سخنان بزرگان در مورد زن و مرد

به زنان خود به [ ديده ] احترام بنگريد. آنها گلهاي آسماني را در بستر زمين مي كارند و جامه دلپذير و زيباي عشق را مي آرايند و در پرده پاكدامني، احساسات لطيف را مي پرورانند.((فريدريش شيلر)) خرد و دانش مرد دانا در گفتار او آشكار است.((فردوسي)) مردي نه اين است كه حمله آورد، بلكه مردي آن است كه در وقت خشم خود را بر جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد.((سعدي)) مانند مرد عمل، فكر كن و مانند مرد فكر، عمل كن.((هانري بركسن)) اي فتنه و فساد، تو چه زود در انديشه مردان نااميد رخنه مي كني.((ويليام شكسپير)) مردي كه كوه را از ميان برداشت، كسي بود كه شروع به برداشتن سنگ ريزه ها كرد.((مثل چيني)) خشم و دشمني را به درگاه مردان با اراده راهي نيست.((سقراط)) براي مردي كه اراده دارد، هيچ چيز غير ممكن نيست.((ميرابو)) مرد چاپلوس يك دشمن مخفي است.((مثل مجارستاني)) مرد حقيقي كسي است كه در خواري و خوشبختي، خود را تباه نكند.((ناپلئون بناپارت)) كساني كه دير قول مي دهند، خوش قول ترين مردان دنيا هستند.((ژان ژاك روسو)) به جاي اينكه سعي كنيد مرد موفقيت باشيد، سعي كنيد مرد ارزشها باشيد.((آلبرت انيشتين)) مردم هميشه به سخنان مرد پولدار گوش مي دهند.((مثل چيني)) زود خوابيدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل مي كند.((بنجامين فرانكلين)) پول، غلام مرد عاقل است و ارباب مرد احمق.((مثل آلماني)) كمال زن در مادر بودن است. زني كه مادر نباشد موجود ناقصي است.((اونوره دو بالزاك)) بسياري از استعدادهاي بشري در نتيجه بيخبري و ناداني پدر و مادر از ميان مي رود. بسا كودكاني كه ممكن بود اگر ايشان را آزاد بگذارند و دنبال فني بفرستند، مردان بزرگي در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأي و يك نوع خودخواهي كه در مربيان و راهنماي ايشان بوده، آنها را بر رشته اي راهنمائي كرده است كه با كمال بي ميلي و اكراه آن را پذيرفته اند.((سعيد نفيسي)) مرد آزاده به هيچ وجه ابزار دست كسي قرار نمي گيرد، يعني براي وي شايسته نيست كه خود را ابزار هدف ديگران سازد؛ او هدف خويشتن است.((كنفوسيوس)) مردان بسيار موفق كساني نيستند كه هرگز شكست نمي خورند، بلكه اگر نتيجه ي به دست آمده، با چشم داشت آنها يكسان نبود، از آن درس مي گيرند.((آنتوني رابينز)) زنها اميال خود را بهتر از مردها پنهان مي كنند، اما مردها بهتر از زنها اميال خود را كنترل مي كنند.((ريچارد استل)) آسياب و ساعت و زن هميشه نيازمند تعمير هستند.((پروربس)) زنها هرگز نمي گويند تو را دوست دارم، اما وقتي از تو پرسيدند مرا دوست داري بدان كه درون آنها جاي گرفته اي.((لارو شفوكو)) زن بلاست، اما هيچ خونه اي بي بلا نباشه.((مثل قديمي)) زنها پنجاه برابر بيشتر به ازدواج اهميت مي دهند تا به مقام وزارت.((؟)) شاهراه موفقيت پر از زنهايي است كه شوهران خويش را به پيش مي برند.((توماس دوار)) چنين است طبيعت زن: دوستت ندارد تا دوستش داري و چو دوستش نداري دوستت دارد.((ميگوئل بوفلر)) زنهايي كه در روزگار پيري مقدس و مؤمن مي شوند چيزي را به خدا تقديم مي كنند كه از بخشيدن آن به شيطان شرم دارند.((؟)) زن آفريده اي است كه ژرفتر مي بيند و مرد آفريده اي است كه دورتر را مي بيند؛ دنيا براي مرد يك قلب است و قلب براي زن دنيايي است.((گرابه)) تفاوت زن و مرد در اين است كه مردان هميشه آينده را مي نگرند و زنها گذشته را به ياد مي آورند.((؟)) زن اگر موافق باشد رحمت الهي و در غير اين صورت، بلاي آسماني است.((روشني)) زنها مثل ماهي هستند؛ به دست آوردن آنها آسان و نگهداشتن آنها مشكل است.((فرانسوا ولتر)) مرگ را همچون يك مشاور تلقي كن و هميشه از آن بپرس: چون روزي خواهم مرد، اكنون چه كاري بايد انجام دهم؟((يوكي سرخپوست)) مردان بزرگ، آفريننده و نوآور نبوده اند، بلكه به منزله ي قابله هايي بودند براي آنچه روح زمان بدان آبستن بود.((گئورگ ويلهلم فريدريش هگل)) ثروتمندترين مرد دنيا دارنده ي چيزهاي ملموس نيست. نه زمين دارد، نه طلا، نه نفت، نه كارخانه، نه فعاليت صنعتي ديگر و نه ارتش و نه سپاهي. اين نخستين بار در تاريخ بشر است كه ثروتمندترين مرد دنيا تنها دانش دارد و بس.((بيل گيتس)) آزادي زن اين است كه در قفسي زنداني شود، اما ميله هاي آن از طلا باشد.((ارنست ايبسز)) زماني كه گفتم تا آخر عمر مجرد مي مانم نمي دانستم آنقدر عمر مي كنم كه ازدواج كنم.((ويليام شكسپير)) مردي با سپري بزرگ به جنگ با دشمنان رفت. از بالاي قلعه، سنگي بر سرش زدند و سرش را شكستند. برنجيد و گفت: مردك، كوري! سپري بدين بزرگي نمي بيني و سنگ بر سر من مي زني؟((عبيد زاكاني)) مردي كه در نبرد زندگي مي خندد، سزاوار ستايش است.((جرج برنارد شاو)) ايده آل مرد نجيب، داشتن خوي پاك است.((كنفوسيوس)) بي توجهي به زن، كفر كبير و بي احترامي بزرگي به آفريده هاي خداوند است.((ميلان كوندرا)) مرد آزاده دقت نظر مردم را به ويژگي هاي نيك ديگران جلب مي كند نه به ويژگي هاي زشت ايشان و مرد عامي، عكس آن رفتار مي كند.((كنفوسيوس)) هيچ هنري دشوارتر از هنر زيستن نيست. براي هنرها و دانش هاي ديگر همه جا استادان بيشمار مي توان يافت. حتي جوانان بر اين باورند كه اين دانش ها را چنان فرا گرفته اند كه مي توانند به ديگران نيز بياموزند. هنر زيستن را بايد انسان در طول مدت عمر بياموزد و شگفت تر آنكه انسان بايد هنر مردان را نيز در طول عمر بياموزد.((سنك)) مردي كه كوهي را برمي دارد، با برداشتن سنگهاي كوچك آغاز مي كند.((ويليام فالكنر)) هيچ چيز نمي تواند مانع از رسيدن مردي به هدفش شود كه نگرش ذهني درستي دارد و هيچ چيز نمي تواند به مردي كمك كند كه نگرش ذهني نادرستي دارد.((توماس جفرسون)) پشت سر هر مرد توانايي، مردان تواناي ديگري وجود دارند.((مثل چيني)) زنها اختراعهاي بزرگي نكرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.((توماس اديسون)) موفقيت در ازدواج تنها اين نيست كه ما شخص مناسبي براي خود پيدا كنيم، بلكه بيشتر به اين بستگي دارد كه خود ما نيز شخص مناسبي براي ديگري باشيم.((لولاند فوستر وود)) اگر آدمي آنقدر به غذا بي اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نبايد او را تحسين كنيم؛ اما مردي كه از آگاهي به نيازهاي خويش به مرحله ي همدردي با گرسنگان رسيده باشد سزاوار تحسين ما خواهد بود.((برتراند راسل)) مرد آزاده، پروردن هنرهاي عالي را اساس همنشيني با دوستان خود قرار مي دهد و از راه همنشيني با دوستان خود، فضايل اخلاقي را در نفس خويش به كمال مي رساند.((كنفوسيوس)) تنها، باور مرد هنرمند قابل توجه است، حتي در مورد روش و اخلاق.((اسكار وايلد))
شنبه 21 خرداد 1390 - 12:42:51 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://www.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 21 خرداد 1390   4:12:10 PM

بنيامين جان سلام. خوبي عزيزم.

داداش خيلي جالب و زيبا بود. ممنون از زحمتي كه كشيدي. داداشي دوستت دارم.

دلم برات تنگ شده. يه سر به ما بزن.

آخرین مطالب


تولد قهرمان زندگی من


شرم چشمات


ساده دل کندی


شما هیچ بدهی به من ندارید


وقتی که


نفرین بر جنگ


بداری


نگفتمت نرو؟


شاهین


این؛ همۀ تو بود.


نمایش سایر مطالب قبلی

پیوند های وبلاگ

آمار وبلاگ

101076 بازدید

17 بازدید امروز

13 بازدید دیروز

119 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem